Fokeline staand- foto Ria van Middelaar

2000-2009
HD B 1, PL-vrij

Ned. & Int., Spaans Ch. Walk on Ice of the Royal Club Ned. & Int. Ch. Knock on Wood of the Royal Club Rebelrun Red Alert
Jewel Crown of the Royal Club
Ch. Tulip Queen of the Royal Club Am.Ch. Rebelrun The Californian
Luap Brown Sugar
Eb-Be-Hout  van de Rekels Bilbo Baggins van het Bossche Front Brosscroft Harvy  Pooka
Ciao Jenny Wren
Bigger van de Rekels Foonying Mati
Vagant van de Rekels

 

Fokeline2