In het najaar van 2018 plannen we nesten met Wichertsje van het Bossche Front en Ysbrantsje van het Bossche Front. In de geplande nesten kan langhaar en korthaar worden geboren, zeker rood en zwart, en misschien uit een van de combinaties alle kleuren.