In het najaar van 2018 plannen we nesten met Wichertsje van het Bossche Front en Ysbrantsje van het Bossche Front.